Strona polityki prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z postanowieniami artykułu 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), firma Krystian Basara pełni rolę Administratora Pani/Pana danych osobowych. Siedziba firmy znajduje się w Rzeszowie, przy al. Piłsudskiego 17/4, 35-074 Rzeszów, a kontakt możliwy jest drogą mailową (kontakt@initsite.pl).

Państwa dane osobowe będą podlegać przetwarzaniu w celach:

  • Pozyskania zgód marketingowych i handlowych
  • Wykonania umowy lub podejmowania działań przed jej zawarciem
  • Udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania oraz zaprezentowania oferty, o którą pytają
  • Wysłania oferty i przesłania newslettera, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Dane te będą udostępniane upoważnionym odbiorcom na mocy obowiązujących przepisów prawa, włączając kancelarie notarialne, sądy, instytucje administracji publicznej, osoby działające na Państwa zlecenie, a także podmioty, z którymi zawarta została umowa powierzenia, takie jak obsługa księgowa, prawna, informatyczna, dostawcy oprogramowania czy hostingodawcy serwera poczty elektronicznej.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacjom międzynarodowym.

Okres przetwarzania danych zostanie określony zgodnie z niezbędnymi do realizacji wyżej wymienionych celów. Istnieje możliwość wydłużenia tego okresu zgodnie z terminem przedawnienia roszczeń.

W ramach przysługujących uprawnień zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

  • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • Prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy ich przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy publiczne.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • Prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
  • Prawo do wycofania zgody w zakresie przetwarzania danych takich jak numer telefonu czy adres e-mail

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie także w sposób zautomatyzowany, w tym przez profilowanie. Automatyczne podejmowanie decyzji będzie oparte na analizie częstotliwości przeglądania informacji na stronie internetowej www.initsite.pl. Skutkiem tego przetwarzania będzie wysyłanie propozycji działań, takich jak przejście na stronę docelową (landing page) czy wysłanie formularza kontaktowego.